Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ NHANH 4 Hours 13 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ NHANH 4 Hours 16 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ CHỚP NHOÁNG 1 Days 11 Hours
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ CHỚP NHOÁNG 1 Days 11 Hours
5Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 3 2 Days
6GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 11+15 2 Days 7 Hours
7GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 11 2 Days 7 Hours
8GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 15 2 Days 7 Hours
9GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 7 2 Days 7 Hours
10GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NAM 9 2 Days 7 Hours
11GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2017 - BẢNG NỮ 7+9 2 Days 8 Hours
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NAM CỜ TIÊU CHUẨN 2 Days 11 Hours
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC NĂM 2017 - NỮ CỜ TIÊU CHUẨN 2 Days 11 Hours
14Giải cờ vua hàng tuần tại Armychess 23-04-2017 2 Days 13 Hours
15GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC LẦN THỨ IV NĂM 2017 BẢNG NAM cao tuổi 3 Days 8 Hours
16Giai Cờ tướng ĐH TDTT lần thứ 4 năm 2017 Bảng Nữ 3 Days 8 Hours
17GIẢI CƠ VUA HUYỆN ĐẠI TỪ Nhóm lớp 3-4-5 (Nữ) 6 Days 8 Hours
18clb cờ 6 Days 13 Hours
19HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MÔN CỜ VUA _ BẢNG NAM 6 Days 15 Hours
20Giải Hàng Tuần Ngày 16-04-2017 Tại Armychess 9 Days 12 Hours
21Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open PT 16 Days
22Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Open nâng cao 16 Days
23Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U13 16 Days
24Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U11 16 Days
25Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U10 16 Days
26Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U13 16 Days
27Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U11 16 Days
28Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U10 16 Days
29Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U9 16 Days
30Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U8 16 Days
31Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U7 16 Days
32Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U8 16 Days
33Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U7 16 Days
34Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nữ U6 16 Days
35Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U6 16 Days
36Giải cờ vua Không khoảng cách lần 4 năm 2017 - Nam U9 16 Days 7 Hours
37GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 3 23 Days 13 Hours
38GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 1 23 Days 13 Hours
39GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2017 NHÓM 2 23 Days 13 Hours
40GIAO LƯU CỜ VUA CLB CỜ VUA KIỆN TƯỚNG TRẺ 24 Days 2 Hours
41GIAI CO NHANH ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM 25 Days 1 Hours
42GIẢI CỜ VUA CẤP TRƯỜNG 26 Days 6 Hours
43k1 29 Days 2 Hours
44Giải đấu tập đội tuyển trẻ CVHNMR 2017 - Giải số 2 30 Days 1 Hours
45GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U15 30 Days 2 Hours
46GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U11 30 Days 2 Hours
47GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U09 30 Days 2 Hours
48GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U07 30 Days 2 Hours
49GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U06 30 Days 2 Hours
50GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2017 - U05 30 Days 2 Hours
Advertisement