Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9 11 Hours 38 Min.
2GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 6-7 12 Hours 5 Min.
3GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7 12 Hours 6 Min.
4GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 4-5 12 Hours 7 Min.
5GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 4-5 12 Hours 12 Min.
6GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 12 Hours 13 Min.
7GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 1-3 12 Hours 14 Min.
8GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 8-9 12 Hours 15 Min.
9GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 12 Hours 16 Min.
10GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 1-3 12 Hours 18 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 18 Hours 5 Min.
12GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 18 Hours 7 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 6 Days 5 Hours
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 6 Days 9 Hours
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 6 Days 10 Hours
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 6 Days 10 Hours
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 6 Days 10 Hours
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 6 Days 10 Hours
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 6 Days 10 Hours
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG PHONG TRÀO 6 Days 10 Hours
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 6 Days 10 Hours
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U5 (sinh 2012 và 2013) 6 Days 10 Hours
23Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land lần 2 - CLB Kiện tướng tương lai 8 Days 7 Hours
24Lớp Golden land lần 2 ngày 10-11 8 Days 8 Hours
25GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 10 Days 6 Hours
26Giải đấu tập cờ chớp số 6, lớp đội tuyển Quận, KTTL cs TTT 12 Days 8 Hours
27Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land - CLB Kiện tướng tương lai 15 Days 6 Hours
28GIAI CO NHANH NOI BO - KTTL 15 Days 7 Hours
297th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 18 Days 8 Hours
30GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 19 Days 14 Hours
31GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1-CỜ TƯỚNG 20 Days 6 Hours
32GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1- CỜ VUA 20 Days 6 Hours
33GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 20 Days 12 Hours
34GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 20 Days 12 Hours
35GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 20 Days 12 Hours
36GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 20 Days 12 Hours
37GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 20 Days 12 Hours
38GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 20 Days 12 Hours
39GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 20 Days 12 Hours
40GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4A 20 Days 12 Hours
41GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3B 20 Days 12 Hours
42GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 3A 20 Days 12 Hours
43GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2B 20 Days 12 Hours
44GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 2A 20 Days 12 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1B 20 Days 12 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 1A 20 Days 12 Hours
47Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 32 - Giải Cờ vua cá nhân CLB Hồ Gươm mở rộng lần II 20 Days 16 Hours
48GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 1A+B 20 Days 16 Hours
49Giải Quân Đội Tháng 10 - Lứa Tuổi 9 20 Days 17 Hours
50Giải Quân Đội Tháng 10 - Lứa Tuổi 8 20 Days 17 Hours
Advertisement