Federation selection    ECU Logo

Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 2 Hours 4 Min.
2GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Hours 31 Min.
3DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 13 Hours 56 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Days
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Days
6Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 4 Days 2 Hours
77th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 4 Days 3 Hours
8giai cờ vua huyện 10 Days 12 Hours
9GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 11 Days 1 Hours
10Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 11 Days 2 Hours
11U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 5 Hours
12U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 5 Hours
13U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 5 Hours
14U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 12 Days 5 Hours
15GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 12 Days 11 Hours
16a 13 Days 21 Hours
17Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 25 Days 1 Hours
18U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 6 Hours
19U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 6 Hours
20U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 6 Hours
21U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 6 Hours
22U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 6 Hours
23U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 25 Days 6 Hours
24GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 27 Days 1 Hours
25y6tuuyjyy 27 Days 7 Hours
26GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 32 Days 7 Hours
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 32 Days 8 Hours
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 32 Days 8 Hours
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 32 Days 8 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 32 Days 8 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 35 Days 4 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 35 Days 5 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 35 Days 5 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 35 Days 6 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 35 Days 6 Hours
36GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 35 Days 6 Hours
37GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 35 Days 6 Hours
38GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 35 Days 6 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 35 Days 6 Hours
40GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 35 Days 6 Hours
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 35 Days 6 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 37 Days 10 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 37 Days 10 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 37 Days 10 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 37 Days 10 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 37 Days 10 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 37 Days 10 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 37 Days 10 Hours
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 37 Days 10 Hours
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13 37 Days 10 Hours
Advertisement